Logo_BB

 

Bosque de Bolboretas é un proxecto creado por familias comprometidas coa aprendizaxe vivencial, para que as nenas e nenos poidan convivir xuntas, decidan por sí mesmas como empregar o seu tempo, así como que e cando aprender e con quen aprendelo.

Un entrono relaxado e libre de presións externas, no que as nenas teñan oportunidades para coñecerse a si mesmas.

Bosque de Bolboretas é un ambiente baseado no respecto mutuo como principio básico nas relacións entre persoas, así como na confianza na capacidade de aprender das nosas fillas e fillos.

(texto baseado no proxecto Ojo de Agua).